^M
Pakiety mogą się różnić w zależności od lokalizacji. Potwierdź pakiety dostępne w Twojej miejscowości • 5Mb/s
 • 49 zł miesięcznie
 • Prędkość pobierania: do 5Mb/s
 • Prędkość wysyłania: do 1Mb/s
 • Możilowść podłączenia własnego routera
 • Bez limitu transferu danych
 • Opłata aktywacyjna: 99 zł
 • Opłata instalacyjna: 1.23 zł
 • Umowa na 24 miesiące
 • 10Mb/s
 • 70 zł miesięcznie
 • Prędkość pobierania: do 10Mb/s
 • Prędkość wysyłania: do 1Mb/s/s
 • Możliwość podłączenia własnego routera
 • Bez limitu transferu danych
 • Opłata aktywacyjna 49 zł
 • Opłata instalacyjna: 1.23 zł
 • Umowa na 24 miesiące
Ulga na instalację w przypadku wszystkich pakietów wynosi:
Ulga na aktywacje w przypadku pakietu 5Mb/s wynosi: 200 zł
Ulga na aktywacje w przypadku pakietu 10Mb/s wynosi: 250 zł
Ulga abonamentowa na pakiet 5Mb/s wynosi: 91 zł
Ulga abonamentowa na pakiet 10Mb/s wynosi: 90 zł

Ulga przyznawana jest za podpisanie umowy na okres 24 miesięcy.

*pakiet zależny jest od miejsca instalacji przyłącza abonenckiego oraz warunków technicznych. Opłata instalacyjna obejmuje instalację usługi Dostęp do Internetu w lokalu Abonenta do sieci Internet. Pobierana jest jednorazowo od osób, z którymi INTERKAR KOMPUTER-SERWIS zawarł umowę na świadczenie usługi Dostęp do Internetu, w trybie i na warunkach określonych w Regulaminie świadczenia usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS. Maks. prędkość pobierania - prędkość w Mbps określająca maksymalną szybkość transmisji od routera brzegowego Operatora do komputera Abonenta. Maks. prędkość wysyłania - prędkość w Mbps określająca maksymalną szybkość transmisji od komputera Abonenta do routera brzegowego Operatora. Abonament - opłata za jeden okres rozliczeniowy korzystania z usługi Dostęp do Internetu. W opłacie abonamentowej zawarte jest korzystanie przez Abonenta z określonego pakietu. Jeżeli okres świadczenie usługi Dostęp do Internetu nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, wówczas opłatę abonamentową ustala się w wysokości 1/30-tej opłaty za każdy dzień świadczenia usługi. W cenie zawarta jest konfiguracja urządzeń i każde z urządzeń po podłaczeniu w lokalu/nieruchomości Abonenta działa bez konieczności przyjazdu Przedstawiciela Operatora.